3K platforma DMO Český Krumlov


3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu. 

Destinační management si v rámci 3K platformy zvolil pravidelné měsíční setkání orgánů DMO Český Krumlov, z. s.

Účastníci pravidelných setkání:

Mgr. Martin Hák, předseda DMO (2. místostarosta města Český Krumlov)
Martin Lobík (předseda Sdružení cestovního ruchu, z. s.)
Ing. Miroslav Reitinger (jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu)
Bc. Ivo Janoušek (3. místostarosta města Českého Krumlova)
Miroslav Březina, ředitel DMO 

Zápisy z pravidelných jednání orgánů DMO Český Krumlov, z. s. k dispozici na tourism@ckrumlov.info 

Přehled uskutečněných setkání členů výboru DMO 

13.1. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 4
Časový fond: 2h
Program: certifikace DMO

3.2. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 5
Časový fond: 1,5h
Program: certifikace DMO, partnerské obce

9.3. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 2h
Program: destinační produkt CK CARD, setkání s institucemi CK CARD, propagace

6.4. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 5
Časový fond: 2h
Program: přestavení marketingové strategie krumlov2020, Covid-19

11.5. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 5
Časový fond: 2h
Program: turistická nabídka a cílové skupiny na rok 2020 s ohledem na Covid-19, microsite www.krumlov2020.cz 

8.6. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 5
Časový fond: 3h
Program: novinky v online marketingu, dotační program jihočeského kraje pro ubytovatele TO

20.7. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 5
Časový fond: 3h
Program: letní promospot, městské kulturní léto

10.8. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru a kontrolního výboru DMO
Počet zúčastněných: 8
Časový fond: 3h
Program: přehled činnosti DMO 2021

14.9. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 5
Časový fond: 2h
Program: Vánoční promospot, nový destinační web 2021

12.10. 2020 v 10:30
Online porada členů DMO
Počet zúčastněných: 5
Časový fond: 2h
Program: Advent 2020, rozpočet DMO 2021

16.11. 2020 v 10:30
Online porada členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 3
Časový fond: 2h
Program: branding destinace, plán činnosti DMO 2021

11.1. 2021 v 10:30
Online porada členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 2h
Program: plán činnosti DMO 2021, destinační web 2021

15.2. 2021 v 10:30
Online porada členů DMO
Počet zúčastněných: 7
Časový fond: 2h
Program: plán činnosti DMO 2021, výroční zpráva DMO 2020

15.3. 2021 v 10:30
Online porada členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 2h
Program: výroční zpráva DMO 2020, národní certifikace DMO 

22.4. 2021 v 10:00, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Komunikační platforma léto - podzim 2021 
Počet zúčastněných: 12
Časový fond: 2,5h
Program: kulturní akce 2021

13.5. 2021 v 13:00, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Komunikační platforma léto - podzim 2021 
Počet zúčastněných: 10
Časový fond: 2h
Program: kulturní akce 2021, mkt plán pro rok 2021

 

DMO Český Krumlov, z. s.