KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV

areál klášterů a zahrad nabízí nejen stálé expozice, ale také bohatý doprovodný program

KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV, areál klášterů a zahrad nabízí nejen stálé expozice, ale také bohatý doprovodný program
1.1.2020 - 31.12.2021 / pondělí - neděle / 10:00 - 18:00


Klášterní dvůr 97, Český Krumlov, 38101
GPS: 48°48'47.63"N, 14°19'3.89"E

Adventní otevírací doba

od 4.12.2020 otevřeno každý den od 10:00 - 18:00 hodin.

24.12. 2020 ZAVŘENO

 

Unikátní trojklášteří, které zaujímá hned druhé místo co do rozlohy po krumlovském zámku, láká širokou veřejnost, zvláště pak rodiny a děti na klášterní život, kulturu, historii a umění daného období a vytváří zajímavý prostor pro poznání a zážitky.

AKTUÁLNÍ PROGRAM V KLÁŠTERECH

● ŽIVOT A UMĚNÍ V KLÁŠTEŘE MINORITŮ ●Tato expozice je umístěna v ambitu a přilehlých prostorech bývalého minoritského kláštera. Přibližuje návštěvníkům historii minoritského řádu, stejně jako stavební vývoj klášterního areálu. Prostřednictvím lunet, má návštěvník možnost seznámit se s životem sv. Františka z Assisi umístěných na zdech ambitu a doprovodných interaktivních panelech. Součástí ambitu je též kaple sv. Wolfganga, která svou dispozicí vyzývá k představení významné vrcholně a pozdně středověké umělecké produkce úzce spjaté jak hypoteticky, tak prokazatelně s českokrumlovským dvojklášteřím.

● ŽIVOT A UMĚNÍ V KLÁŠTEŘE KLARISEK ●Stálá expozice umístěná do bývalých cel kláštera klarisek má návštěvníkovi přiblížit klášterní život středověkých řeholních sester řádu sv. Kláry v dobovém kontextu. Návštěvník se seznámí se životním příběhem sv. Kláry a jejími vazbami na České země prostřednictvím přátelství s královskou dcerou sv. Anežkou, s uměním spojeným s řádem, dobovou zbožností, ale také pronikne do každodennosti řádových sester, které svůj řeholní život trávily v intimní zbožnosti v přísném uzavření před okolním světem.

MOŽNO NAVŠTÍVIT S ČESKÝ KRUMLOV CARD

 

Další informace

DMO Český Krumlov, z. s.