Památky a architektura

Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem, jehož význam potvrzuje zápis města na listinu světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992. Historické centrum Krumlova je mimoto již od roku 1963 městskou památkovou rezervací s rozlohou 519 089 m2. Nad meandry řeky Vltavy se tu vyvinul jedinečný soubor městské zástavby především ze 16. století spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který zahrnuje řadu zámeckých budov, slavný maškarní sál, unikátní barokní divadlo, zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádkem Bellarie. Výraznou dominantou města je také chrám sv. Víta, cenné dílo jihočeské gotiky. Za návštěvu rozhodně stojí i další zajímavé památky ve městě a jeho blízkém okolí.

waiting for data

DMO Český Krumlov, z. s.