Pěší zóna

V historickém centru Českého Krumlova je vymezena pěší zóna, do které je vjezd aut umožněn pouze na zvláštní povolení městského úřadu a s časovým omezením. 

  • cena povolenky 100 Kč/max 24 hodin
  • povolení vydává Městská policie Český Krumlov
  • návštevník si může povolení zakoupit u provozovatele ubytovacího zařízení 
  • na základě jednorázové povolenky je hostům vjezd do pěší zóny povolen pouze v době od 15:00 do 10:30
  • mimo tento stanovený čas je pro transport osob nebo zavazadel možné využít taxi služby
  • povolenka neslouží k parkování, ale pouze k dopravě osob a zavazadel k/od ubytovacího zařízení

Mapa pěší zóny 

pěší zóna

Parkování autobusů

DMO Český Krumlov, z. s.