Zámecké prohlídkové trasy

I. prohlídková trasa

I. trasa

Renesanční a barokní apartmány tvoří základní okruh I. Je zaměřený na prohlídku původních zámeckých interiérů z doby renesance a baroka. Zahrnuje mimo jiné zámeckou kapli sv. Jiří, Eggenberský sál se "zlatým" kočárem a Maškarní sál. Více info >

 • otevřeno: duben – říjen
 • délka: 55 minut
 • pouze s průvodcem
 • začátek prohlídky: III. zámecké nádvoří

II. prohlídková trasa

II. trasa

Základní okruh II. se skládá z apartmánů z 1. a 2. poloviny 19. století a je zaměřený na historii rodu Schwarzenbergů. Trasa začíná návštěvou Schwarzenberské portrétní galerie s obrazy příslušníků rodu od praotce Erkingera až do počátku 20. století a končí prohlídkou chodeb Plášťového mostu. Více info >

 • otevřeno: červen – říjen
 • délka: 55 minut
 • pouze s průvodcem
 • začátek prohlídky: III. zámecké nádvoří

Barokní divadlo

Barokní divadlo

Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově reprezentuje vyspělou barokní scénu. Jedná se o jedno z nejzachovalejších barokních divadel na světě, v jehož fondu se nalézá dochovalá originální budova, orchestřiště, jeviště, mašinérie, kulisy, libreta, kostýmy atp. Barokní divadlo se i díky citlivé rekonstrukci stalo ojedinělou, komplexně zachovalou památkou podobného druhu. Více info >

 • otevřeno: květen – říjen
 • délka: 45 minut
 • pouze s průvodcem
 • začátek prohlídky: IV. zámecké nádvoří

Hradní muzeum a zámecká věž

hradní muzeum a věž

Expozice Hradního muzea skýtá návštěvníkům jedinečnou příležitost prohlédnout si množství cenných exponátů ze zámeckých depozitářů. Výstup na vyhlídkový ochoz zámecké věže po 162 schodech odmění návštěvníky výhledem na město a přilehlý hradní příkop, který od nepaměti slouží krumlovským medvědům. Více info >

 • otevřeno: leden – prosinec
 • délka: neomezeně
 • bez průvodce
 • začátek prohlídky: II. zámecké nádvoří

Konírna a sedlárna

Konírna

Expozice knížecí Konírny nabízí k vidění unikátní kolekci zápřahových postrojů a historických dopravních prostředků dochovaných ve schwarzenberských sbírkách.

Nejpřitažlivějším artefaktem je Schwarzenberský, kompletně zapřažený vůz pro korunovaci císařovny Marie Terezie v Praze, tažený slavnostně vystrojeným šestispřežím. Pro zapřažené grošáky se dokonce dochovaly postroje včetně ozdobných sametových vyšívaných pokrývek. Další atraktivitou jsou slavnostní sáně a další restaurované a konzervované exponáty. Více info >

 • otevřeno: červenec – srpen
 • délka: neomezeně
 • bez průvodce
 • začátek prohlídky: V. zámecké nádvoří

Vstupné

DMO Český Krumlov, z. s.