Tým DMO Český Krumlov Region

Produktoví manažeři

Miroslav Březina

Studoval architekturu na fakultě stavební ČVUT, odkud se po 4 letech a nedokončeném studiu vydal pracovat do oblasti cestovního ruchu. Tři roky spravoval provoz aparthotelu na Lipensku a následně dva roky vedl jihočeskou část startupu, který vyvíjel cloudový hotelový systém a nabízel hoteliérům moderní přístupy v oboru hospitality managementu. Od roku 2019 pracuje pro destinační management oblasti Český Krumlov region. Dříve na pozici provozního ředitele, nyní jako produktový manažer.

Zdeňka Chaloupková

V letech 2007–2011 studovala obor Management destinace cestovního ruchu na Vysoké škole hotelové v Praze. Oboru se pracovně věnovala již při studiích, kdy působila na pozici incoming tour operator v Informační centru v Českém Krumlově. Vedením provozu infocentra, několika ubytovacích zařízení, marketingovým aktivitám a komunikaci se zákazníkem se zde věnovala do nástupu na mateřskou dovolenou. Z rodičovské role se v polovině roku 2020 přesunula na pozici produktové manažerky do nově založené organizace destinačního managementu pro turistickou oblast Český Krumlov region.

Marketing a PR

Jitka Boháčová

Vystudovala cestovní ruch na Jihočeské univerzitě. Od roku 2004 působila v Destinačním managementu Český Krumlov. Nejprve v pozici marketingové manažerky, v letech 2014–2017 v pozici vedoucí úseku cestovního ruchu. Role profesionálky v cestovním ruchu byla 3x přerušena rolí maminky, ze které v roce 2020 nastoupila na pozici marketingové manažerky do nově založené organizace destinačního managementu pro turistickou oblast Český Krumlov region. Na starosti tu má zejména tvorbu a rozvoj turistického a profesního webu, spolupráci na koncepčních dokumentech cestovního ruchu a ediční činnost.

Ludmila Claussová

V letech 2004–2019 v národní filmové kanceláři Czech Film Commission v Praze, kterou čtrnáct let vedla. Byla zapojena do jednání o zavedení filmových pobídek, poskytovala konzultace pro zahraniční filmaře, iniciovala zakládání regionálních filmových kanceláří v České republice. Po přesídlení do jižních Čech nastoupila na jaře roku 2020 na pozici marketingové manažerky do nově založené organizace destinačního managementu pro turistickou oblast Český Krumlov region. Na starosti tu má zejména obsah webových stránek, prezentaci destinace na sociálních sítích a komunikuje s médii.

DMO Český Krumlov, z. s.