Zlatá Koruna - Třísov - Dívčí Kámen

půldenní až celodenní výlet ⋅ cyklovýlet (→ 17,5 km, 1h 30 min a zpět) ⋅ nenáročný ⋅ příroda, historie, památky ⋅ občerstvení/restaurace na trase

Klášter Zlatá Koruna
Dívčí kámen

Návštěvníky Zlaté Koruny čeká nedotčené a krásné krajinné prostředí protnuté údolím čistého toku řeky Vltavy, která obepíná obec ze tří stran. Vlastní klášter je samostatně ohrazený a k němu se po jihozápadní straně připojuje předklášteří, rovněž obehnané hradbou. Architektonické těžiště kláštera tvoří konventní kostel (trojlodní bazilika s příčnou lodí). Zřícenina hradu Dívčí Kámen se nachází u vsi Třísov, 5 kilometrů severně od Zlaté Koruny. Hrad stál na vysokém skalnatém návrší, obtékaném řekou Vltavou a Křemežským potokem, který se pod hradem vlévá do Vltavy. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších a nejlépe dochovaných středověkých zřícenin hradu v České republice. Celá oblast Dívčího Kamene je vyhlášena přírodní rezervací. 

Zajímavosti

  • Zlatá Koruna – historická část obce s gotickými budovami včetně laického kostela sv. Markéty a zbytků opevnění
  • Klášter Zlatá Koruna – z velké části středověké budovy (kostel, ambit, kapitulní síň, kaple Andělů Strážných, opatství), částečně jsou barokně upravené. Klášter spravuje Národní památkový ústav.
  • keltské opidum Třísov – výstavba okolo roku 120 př. n. l., osídlená plocha 26 hektarů
  • Dívčí Kámen – zřícenina gotického hradu, výstavba 1350-1360, zánik po roce 1506
  • koupaliště v Holubově – přírodní koupaliště/rybník (1ha) v centru obce Holubov s travnatou pláží a skluzavkou do vody, od Dívčího kamene po cyklostezce č. 1157 pouhých 3,8 km

Trasa cyklovýletu

Český Krumlov–Dívčí Kámen (→ 17,5 km) je asi nejoblíbenější cyklistickou trasou v okolí Českého Krumlova. Výlet můžete začít na parkovišti Jelení zahrada a pojedete po Vltavské stezce 7, EV7, Greenway RD, která vás dovede až do Zlaté Koruny (3). Po návštěvě cisterciáckého kláštera se vracíte po Vltavské stezce necelé dva kilometry zpět, než se napojíte na cyklostezku č.1127 a přes obce Plešovice a Třísov (4) dojedete až ke zřícenině hradu Dívčí Kámen. Občerstvit se můžete v nedaleké restauraci Hamr nebo se cestou zpět na Český Krumlov stavte na něco dobrého v hostinci Na Letné (2) před Srnínem.Mapa cyklovýlet Z. Koruna - Dívčí kámen

 

DMO Český Krumlov, z. s.