Procházka Vyšenskými kopci

pěší výlet ⋅ 6,7 km (okruh) ⋅ 2-3 hodiny ⋅ převýšení 100 m ⋅ nenáročné ⋅ vhodné pro děti ⋅ asfalt, polní/lesní cesta ⋅ restaurace na trase

Vyšenské kopce
Vyšenské kopce - mrazivé ráno, autor: Zdeněk Hanč

Na příjemnou procházku do přírodní rezervace Vyšenské kopce, jejíž součástí je i 2147 metrů dlouhá naučná stezka, můžete vyrazit přímo z centra Českého Krumlova. Naučná stezka je určená pro pěší, začíná před budovou Správy CHKO Blanský les ve Vyšném a končí na severozápadním okraji Českého Krumlova, nedaleko krumlovského vlakové nádraží. Stezka byla zrekonstruována roce 2003 a jejích 15 zastavení vás seznámí jak s výjimečným přírodním bohatstvím, tak i s historií lidského působení na této lokalitě. Současně Vám umožní poznat metody, které ochrana přírody uplatňuje při péči o svěřená území.

Zajímavosti po cestě

  • Lazebnický most - most spojující vnitřní město a ul. Latrán vedoucí k zámku, od roku 1958 je zapsán na seznamu kulturních památek
  • Červená brána a nádvoří zámku - bránu tvoří dvoukřídlá dřevěná vrata s vyřezávaným znakem rodu Schwarzenbergů, je hlavním vstupem do zámeckého areálu
  • Grafitový důl - nejmladší grafitový důl v České Republice, založen roku 1975; možnost prohlídky důlním vláčkem
  • Dětské hřiště ve Vyšném 
  • Dům č.p. 97 na třídě Míru - sgrafito "Sklizeň" z roku 1955 na fasádě domu, příklad socialistického realismu
  • Vyhlídka na Vyšehradu - výhled na centrum města a celý komplex zámku
  • Kino Luna - zdařilá ukázka uchované dobové architektury 70. let, kino a kavárna
  • Budějovická brána - Latrán č.p. 104, nejmladší a zároveň jediná dochovaná městská brána z původních devíti městských bran, postavená v letech 1598-1602 

Trasa výletu

Z náměstí Svornosti se vydáte přes Lazebnický most a dále ulicí Latrán na první nádvoří zámku. Odtud projdete do Jelení zahrady, kde se vaše cesta setkává s říčkou Polečnicí, která vás bude doprovázet až do Vyšenských kopců. Cestou minete zimní a plavecký stadion po pravé a tenisové centrum po levé ruce, překročením Chvalšinské ulice pak vaše kroky povedou k vyhlášenému Grafitovému dolu. Opětovným překročením říčky Polečnice se dostanete na cestu za Grafitový důl vedoucí skrze městkou část Dobrkovice. Cestu lemovanou říčkou Polečnicí opustíte až při odbočení vpravo pod železniční viadukt, kde Dobrkovice opustíte.

Vstupem do lesů Vyšenských kopců dojdete k vytyčené naučné stezce a po ní k základně místní organizace Správy CHKO. V nejvzdálenějším a současně téměř nejvyšším bodě vaší trasy ve Vyšném je dětské hřiště. Odtud se vaše kroky začnou stáčet zpět k centru města Český Krumlov. Půjdete okolo bývalých kasáren Armády ČR, přes sídliště Vyšný, Nádražní předměstí až na Vyšehrad. Tady se můžete pokochat vyhlídkou na historické centrum a zámek. Cesta zpátky do města vede dolů serpentinou, okolo místního kina a kavárny Luna. Průchodem Budějovickou bránou se již ocitnete opět na Latráni. 

Průběh trasy: náměstí Svornosti → Latrán → I. nádvoří → Jelení zahrada → Chvalšinská → Grafitový důl → Dobrkovice → Vyšný → Nádražní předměstí → Vyšehrad → kino Luna → Budějovická brána → Latrán

Mapa výletu - Vyšenské kopce

DMO Český Krumlov, z. s.