Vyšší Brod a okolí

celodenní výlet ⋅ kombinace auto (→ 33 km) / procházka (5–9 km) ⋅ vhodné pro starší děti ⋅ místy lesní pěšiny a stoupání ⋅ historie, příroda 
Klášter Vyšší Brod
Vodopády sv. Wolfganga

 

Vydejte se na prohlídku vyšebrodského kláštera a malebné okolní přírody. Prohlídka kláštera zahrnuje mimo jiné klášterní kostel, mnišský chór, hlavní oltář, kapli sv. Benedikta, kapli Panny Marie, obrazovou galerii, knihovní chodbu. Navštívit můžete i Poštovní muzeum. Další část výletu strávíte v přírodě. Projdete se údolím Menší Vltavice po Opatské stezce I, která vám přiblíží historii kamenictví a dovede vás k vodopádům sv. Wolfganga. Opatskou stezkou II můžete pak dojít ke kamennému moři Čertova stěna. Legenda, kterou se nechal inspirovat Bedřich Smetana ke složení stejnojmenné opery, praví, že čert chtěl zničit nově zbudovaný Vyšebrodský klášter a hodlal na tomto místě zhotovit hráz na Vltavě a klášter spláchnout. Nestihl to však provést během jedné noci, se svítáním jeho čas vypršel a zbylo po něm jen toto nedokončené dílo. 

Průběh trasy

Autem Český Krumlov → Vyšší Brod (+33,5 km) → pěšky k vodopádům sv. Wolfganga (+3 km okruh) → pěšky k Čertově stěně (+2,8 km a zpět) anebo autem k parkovišti u Čertovy stěny (+3 km)  → pěšky (+300 m a zpět)

Zajímavosti

  • Vyšší Brod – historické centrum města: historická radnice je jediným zbylým domem z prostřední řady náměstí zničené požárem v roce 1597, Kostel sv. Bartoloměje, kašna se sochou sv. Floriána, v dolní části náměstí je středověký pranýř se sochou sv. Barbory na vrcholu nebo kámen z Čertových proudů
  • Cisterciácký klášter Vyšší Brod – založený Rožmberky 1259, prohlídka zahrnuje mimo jiné klášterní kostel, mnišský chór, hlavní oltář, kapli sv. Benedikta, kapli Panny Marie, obrazovou galerii, knihovní chodbu. Nejcennější památky: Vyšebrodská madona a Závišův kříž
  • Poštovní muzeum – umístěné v části vyšebrodského kláštera
  • Vodopády sv. Wolfganga – v nejvyšší části vodopádů je kaskáda, která překonává výšku okolo 3 metrů na přibližně 8 metrech délky. Po 20 metrech následuje horní vodopád, který je složený ze dvou stupňů a několika ramen. Pod menším spodním vodopádem si můžete užít příjemnou vyhlídku na dřevěné lávce.
  • Čertova stěna – skalní útvar nad pravým břehem řeky Vltavy nabízí pohled do kaňonovitého údolí na suťoviska a mohutné kamenné moře, Čertovu stěnu. Je součástí Národní přírodní rezervace Čertova stěna a Luč, z vyhlídky tzv. Čertovy kazatelny je nádherný výhled na druhý vrchol rezervace Luč. Na samotné skalní vyhlídce je třeba dát pozor kvůli pádu ze skály, skalní útvar se vypíná na prudké stráni! 

Popis trasy

Z Českého Krumlova vyrazíte autem směr Větřní po silnici II. třídy 160 a odtud pokračujete dále na Rožmberk nad Vltavou, cca po 4 km za Rožmberkem odbočíte doprava na silnici 163 směr Vyšší Brod. Klášter Vyšší Brod se nacházív centru obce. K vodopádům sv. Wolfganga se za půlhodinku dostanete po Opatské stezce I, která vede po žluté turistické značce z vyšebrodského kláštera. Po procházce k vodopádům se ve Vyšším Brodě se u kláštera napojíte na Opatskou stezku II a půjdete po červené necelé 3 km k Čertově stěně. Anebo nasednete opět do auta popojedete 3 km směr Lipno nad Vltavou k parkovišti, od něj je Čertova stěna pouhých 300 metrů.

Mapa Vyšší Brod

DMO Český Krumlov, z. s.