Zámecká zahrada

Nedílnou a nejrozsáhlejší součástí zámeckého areálu je barokní zahrada založená v 17. století. Leží na návrší, na pozemku ve tvaru protáhlého obdélníku o rozměrech zhruba 150 x 750 metrů. Celková plocha zahrady činí téměř 11 hektarů a celá je obehnané ohradní zdí.

Otevírací doba

duben–říjen: denně, neomezený vstup

Půdorysná mapa 

mapa zahrady

Části zahrady

Terasa tzv. letní jízdárny 

Terasa tzv. letní jízdárny je část zahrady nejblíže zámku. Jedná se o obdélníkový prostor lemovaný vzrostlými lipami, v minulosti využívaný jako cvičiště v jízdě na koni, s ní sousedí budova bývalé zimní jízdárny. Ta byla postavena v 18. století ve stylu vídeňského rokoka. Nyní slouží především jako prostor pro konání společenskách akcí – historický sál s vynikající akustikou pojme 400 hostů při stolovém uspořádání a při koncertním má až 650 míst.

Terasa tzv. dolního parteru

Zámecká zahrada

Rozsáhlá zhruba čtvercová plocha s náznakově rekonstruovanou rokokovou úpravou je ve své horní části ukončena schodištěm s rokokovou kaskádovou fontánou z poloviny 18. století se sochami vodních božstev, balustrádou, vázami a alegoriemi čtyř ročních období.

Terasa tzv. horní zahrady 

Tato část zahrady je největší, je zhruba 500 metrů dlouhá a 150 metrů široká a má převážně volnou zahradní úpravu. V zadní části najdete velký čtvercový rybník a vidět tu můžete také následující objekty:

Hudební pavilón je drobný altán v horní části zámecké zahrady, dochovaná zahradní stavba z období rokoka.

Letohrádek Bellarie je protáhlá osmiboká stavba s otevřenou galerií v patře a dvojitou zahradní terasou. Byl postaven v raně barokním slohu za časů Jana Kristiána z Eggenbergu v letech 1690–1692. Objekt není volně přístupný, slouží jako šatny pro herce a provozní prostory Jihočeského divadla, které provozuje zdejší otáčivé hlediště. 

První improvizovaná točna tohoto divadla s nejvyšším stropem na světěse roztočila v roce 1958, uvezla pouze 60 diváků a poháněna byla lidskou silou (cca 40 osob). V letech 1989–1993 proběhla generální rekonstrukce, která dala otáčivému hledišti s kapacitou 644 diváků dnešní podobu.

Pojďme dál

DMO Český Krumlov, z. s.